ข่าวและกิจกรรม

EVERCITYCARE

EVERCITYCARE

EVERCITYCARE
EVERCITYCARE

#EVERCITYCARE ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือแรงงานในแคมป์ก่อสร้างให้ได้รับทั้งของกินและของใช้ที่จำเป็นในช่วงกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 เอเวอร์ซิตี้ได้อุดหนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อนำมามอบช่วยเหลือคนงานและครอบครัวที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง ทุกโครงการนับร้อยชีวิต
ทำให้คนงานและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงขาดรายได้ เป็นการสร้างกำลังใจ พร้อมทั้งสนับสนุนร้านค้าชุมชนโดยรอบให้รอดไปด้วยกัน #ทุกชีวิตมีค่าเสมอและเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน